Rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości

Pierwotny rynek mieszkaniowy to bardzo ciekawe, ale i ważne zagadnienie. Ma ono swoje podłoże: społeczne, ekonomiczne, gospodarcze oraz polityczne. To pokazuje, że rynek pierwotny jest złożoną kwestią, której należy nieustannie się przyglądać.

Rynek pierwotny ma znaczące powiązania w sieciach zależności. W szczególności odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu się rynków finansowych oraz elementów gospodarczych. „W gospodarce rynkowej istnieje wiele rynków, pomiędzy którymi występuje ścisła współzależność, a także wzajemne oddziaływanie.

Rynek nieruchomości

Na naszym blogu